Informacje o badaniach

Dowiedz się więcej

Informacje o badaniach

Badania profilaktyczne kierowców

Badania lekarskie kierowców przeprowadzane są na podstawie art.39 ustawy o transporcie drogowym. Badania takie mają za zadanie stwierdzić czy istnieje lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania medycyny pracy przeprowadzane są na zasadach określonych w Kodeksie Pracy .
W przypadku kierowców :

• do ukończenia 60 roku życia przeprowadza się takie badania co 5 lat
• po 60 roku życia co 30 miesięcy

Badanie kierowcy przeprowadza lekarz medycyny pracy uprawniony do takich badań.
Do kierowania na badania kierowców zobowiązany jest ustawą przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy. Także koszty badań lekarskich pokrywa przedsiębiorca

Badania okresowe

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy pracujący na etacie. Częstotliwość takich badań zależy od czynników ryzyka na które narażeni są pracownicy podczas wykonywania swojej pracy.

Pomocne przy określeniu kiedy konieczne jest przeprowadzenie badań okresowych jest wciąż obowiązujące rozporządzenie ministra Zdrowia z 1996 r.

W gruncie rzeczy o częstotliwości przeprowadzania badań okresowych decyduje lekarz medycyny pracy, który – kierując się stanem zdrowia pacjenta, jego wiekiem i czynnikami szkodliwymi ,na które narażony jest pracownik – może określić okres krótszy obowiązywania badań okresowych.